SURGE Fat Bike Tubes Shrader Valve

Sizes: 

- 20" x 4.0

- 24" x 4.0

- 26" x 4.0

 

Presta Valve 

Search